CONFECCIÓ D'UN CATÀLEG D'ADRECES WEB DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA PER A 1er CICLE D'E.S.O. I APLICACIÓ A L'AULA.

horizontal rule

 

 

ÍNDEX:

1.Introducció.

2.Activitats.

3.Materials.

4.Resultats.

5.Conclusions.

6.Bibliografia.

Annex:

Currículum oficial de C. de la Natura de l'E.S.O. a la C.V.

CATÀLEG

 

Anar a la Pàgina Principal.

 

3.    MATERIALS ELABORATS   

La base de dades que constituïx el Catàleg d'adreces Web amb continguts de Ciències de la Naturalesa, per a primer cicle d'E.S.O., és un arxiu d'Excel guardat amb el nom de “Catàleg.xls” per a la versió en llengua castellana i “Catàleg.xls” per a la versió en llengua Valenciana (obrir el disquet annex).  Està formada per  22 camps, dels quals 18 estan agrupats en els següents blocs:

·         Objectius (O): engloba  5 camps.

·         Continguts conceptuals (C.C.): engloba  5 camps.

·         Continguts procedimentals (C.P.): engloba  4 camps.

·         Continguts actitudinals (C.A.): engloba  4 camps. 

 

DESCRIPCIÓ DELS CAMPS DE LA BASE DE DADES

Títol del camp

Descripció del camp

TÍTOL

Títol de la pàgina Web.

AUTOR

Nom de l'autor o autors de la pàgina Web. Si no apareix es fa constar “Sense identificar”.

ADREÇA WEB

Adreça Web de la pàgina principal i/o concreta, preparada per que l'usuari fent un “doble clic” sobre ella, s'òbriga el programa navegador d'Internet i carregue la pàgina Web en qüestió.

LLENGUA

Llengua en què està escrita la pàgina web, podent ser “Castellano”, “Valencià” i “Català/Valencià” (*).                       

O.1

O.2

Objectius Generals extrets del Currículum oficial de C. De la Naturalesa de l'E.S.O. En la Comunitat Valenciana (D.O.G.V. núm. 1.759 de 6-4-1992). (Vore annexos 3a i 3b o disquet annex).

O.ESPECÍFIC1

O.ESPECÍFIC2

O.ESPECÍFIC3

Objectius Específics formulats per l'autor, en base a què es pot treballar concretament amb eixa pàgina Web.

C.C.1

C.C.2

Continguts Conceptuals Generals extrets del Currículum oficial de C. De la Naturalesa de l'E.S.O. En la Comunitat Valenciana (D.O.G.V. núm. 1.759 de 6-4-1992). (Vore annexos 3a i 3b o disquet annex).

C.C.ESPECÍFIC1

C.C.ESPECÍFIC2

C.C.ESPECÍFIC3

Continguts Conceptuals Específics formulats per l'autor, en base a què es pot treballar específicament amb eixa pàgina Web.

C.P.1

C.P.2

Continguts Procedimentals Generals extrets del Currículum oficial de C. De la Naturalesa de l'E.S.O. En la Comunitat Valenciana (D.O.G.V. núm. 1.759 de 6-4-1992). (Vore annexos 3a i 3b o disquet annex).

C.P.ESPECÍFIC1

C.P.ESPECÍFIC2

Continguts Procedimentals Específics formulats per l'autor, en base a què es pot treballar específicament amb eixa pàgina Web.

C.A.1

C.A.2

Continguts Actitudinals Generals extrets del Currículum oficial de C. De la Naturalesa de l'E.S.O. En la Comunitat Valenciana (D.O.G.V. núm. 1.759 de 6-4-1992). (Vore annexos 3a i 3b o disquet annex).

C.A.ESPECÍFIC1

C.A.ESPECÍFIC2

Continguts Actitudinals Específics formulats per l'autor, en base a què es pot treballar específicament amb eixa pàgina Web.

 

(*): Encara que l'objectiu del Projecte d'investigació és confeccionar un catàleg de pàgines web en valencià i/o castellà; s'ha considerat oportú per la proximitat lingüística del català i valencià, considerar també les pàgines web escrites en català. 

   

horizontal rule

Anterior Amunt Següent

Para comentarios y sugerencias:

Enviar e-mail a l'autor.

Copyright.

Alfonso Martínez Miguel

Resolución aconsejada: 800x600
16 bits de colores.