WEB DEL CATÀLEG D'ADRECES
DE CIÈNCIES DE LA NATURA
PER A 1r CICLE D'E.S.O.

Alfonso Martínez Miguel

 

 

Benvingut/uda a esta Web que pretén, entre altres coses:

1. Fer que els docents en general, i els de la Comunitat Valenciana en particular, que estan impartint classe de Ciències de la Naturalesa en 1er Cicle d'Ensenyament Secundari, disposen d'un Catàleg bilingüe (castellà - valencià) en Internet, amb adreces de pàgines Web que desenrotllen continguts del currículum i es poden aplicar a l'aula amb l'ajuda dels ordinadors.

2. Mostrar, de forma amena i intuïtiva, els objectius i continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) que desenrotlla cada una de les pàgines Web del Catàleg, a juí de l'autor, en l'àmbit de la nostra Comunitat Valenciana, per a la seua possible inclusió en la programació didàctica d'un tema per part del professor/a de l'àrea de Ciències.

3. Oferir també dins de la Web, una completa descripció del Projecte portat a la pràctica durant el curs 1999-2000 amb alumnes del 1er Cicle d'E.S.O. Del C. P. "Benalua" d'Alacant, per a animar al professorat a l'elaboració de projectes semblants tant individualment com en grups de treball, que enriquisquen dia a dia la nostra important labor docent.

4. Disposar on-line del Currículum Oficial de l'àrea de Ciències de la Naturalesa de l'E.S.O. En la Comunitat Valenciana (D.O.G.V. núm. 1.759 de 6-4-1992).

Després dels bons resultats que es van obtenir en la realització del Projecte amb alumnes, s'anima al professorat a l'ús d'Internet, com a aplicació didàctica de les noves tecnologies dins del procés d'aprenentatge.

Quede clar que el Treball no està acabat, cada professora o professor pot "agarrar el testimoni" i continuar amb la idea, extraient més adreces Web de l'àrea que impartix i decidir-se a posar-la en pràctica. Tots els començaments són un poc costosos, però, disposant d'una aula d'informàtica i un accés a Internet, tenim una altra basa al nostre favor per a aconseguir la motivació dels nostres alumnes en l'aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa.

 

Ara vull...
- Conéixer el projecte
- Entrar directament al Catàleg
- Consultar el Currículum Oficial

NOTA: El meu agraïment a Jaime López Uris per la seua ajuda en la versió de llengua valenciana.

Per a comentaris i suggeriments:

Enviar e-mail a l'autor.

Copyright. Alfonso Martínez Miguel

Resolució aconsellada: 800x600
16 bits de colors.