CONFECCIÓ D'UN CATÀLEG D'ADRECES WEB DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA PER A 1er CICLE D'E.S.O. I APLICACIÓ A L'AULA.

horizontal rule

 

 

ÍNDEX:

1.Introducció.

2.Activitats.

3.Materials.

4.Resultats.

5.Conclusions.

6.Bibliografia.

Annex:

Currículum oficial de C. de la Natura de l'E.S.O. a la C.V.

CATÀLEG

 

Anar a la Pàgina Principal.

 

5.    CONCLUSIONS I SUGGERIMENTS

Es considera que els resultats han sigut molt positius, doncs s'han aconseguit tots els objectius que s'havien formulat a la planificació inicial del Projecte d'investigació. 

Per una part, els Catàlegs compten amb un nombre suficient d'adreces Web per que el professor o professora dispose d'eixe recurs per a poder impartir certs continguts de Ciències de la Naturalesa amb els seus alumnes de 1r Cicle d'E.S.O. a l'aula d'informàtica, a través d'Internet. 

Així mateix, s'ha constatat que en l'actualitat encara no existixen molts continguts de Ciències a la Xarxa, ni tampoc bibliografia en castellà i/o valencià dedicats exclusivament a la utilització d'Internet en l'ensenyament de les Ciències. 

Per altra banda, l'experiència que els propis alumnes elegisquen, es preparen i expliquen a la resta de la classe, el contingut de certes pàgines Web ha sigut molt gratificant, doncs a més a més de passar-li-ho bé i treballar amb il·lusió (cosa molt poc freqüent en l'actualitat), han aprés Ciències que és del que en última instància es tractava. 

També, amb les degudes reserves, s'ha de fer constar que el grup d'alumnes aconsegueix en major mesura els objectius quan s'utilitza  la metodologia Web, obtenint-se qualificacions millors i més agrupades al voltant de la mitjana i, per tant, un comportament més homogeni del grup-classe. 

Del resultat del projecte es pot obtindre una bona conclusió, que és la d'animar al professorat de Ciències de la Naturalesa de 1er Cicle d'E.S.O. a l'ús d'Internet, com a aplicació didàctica de les noves tecnologies dins del procés d'aprenentatge. 

No obstant això, el treball no està acabat, cada professor o professora pot “agafar el testimoni” i continuar amb la idea, extraient més adreces Web de l'àrea que impartix i decidir-se a posar-la en pràctica. Tots els començaments són un poc costosos, però, disposant d'una aula d'informàtica i un accés a Internet, es compta amb una altra basa més al nostre favor per a aconseguir la motivació dels nostres alumnes a l'aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa.

  

horizontal rule

Anterior Amunt Següent

Para comentarios y sugerencias:

Enviar e-mail a l'autor.

Copyright.

Alfonso Martínez Miguel

Resolución aconsejada: 800x600
16 bits de colores.