CONFECCIÓ D'UN CATÀLEG D'ADRECES WEB DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA PER A 1er CICLE D'E.S.O. I APLICACIÓ A L'AULA.

horizontal rule

 

 

ÍNDEX:

1.Introducció.

2.Activitats.

3.Materials.

4.Resultats.

5.Conclusions.

6.Bibliografia.

Annex:

Currículum oficial de C. de la Natura de l'E.S.O. a la C.V.

CATÀLEG

 

Anar a la Pàgina Principal.

 

1.    INTRODUCCIÓ 

Degut que el firmant del projecte té l'especialitat de Ciències i coneixements al camp de la Informàtica, és pel que sorgix la idea de realitzar un catàleg d'adreces Web que puguen constituir una aplicació didàctica de les noves tecnologies, ara que s'ha generalitzat tant l'ús d'Internet als Centres, donada la gran aposta que ha fet la Conselleria d'Educació amb els projectes de dotació d'ordinadors als Centres educatius de la nostra Comunitat. 

Aquest catàleg s'ha centrat en aquelles Web que desenvolupen continguts de Ciències de la Naturalesa, tant en castellà com en valencià, que són susceptibles de ser apresos pels nostres alumnes matriculats en 1er Cicle d'E.S.O. 

El desenvolupament d'aquest projecte d'investigació i innovació educativa, ha tingut una doble finalitat: 

·    En primer lloc, que els docents de la nostra Comunitat que estan impartint classe de Ciències de la Naturalesa en el 1er Cicle de Secundària, disposen d'un catàleg bilingüe (castellà  valencià) d'adreces Web d'aplicació a l'aula, amb expressió dels objectius i continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) del currículum de Ciències de la Naturalesa que desenvolupen. Al ser adreces que es van actualitzant periòdicament, d'acord amb els últims avanços científics, tenim la seguretat d'oferir al professorat l'últim en el contingut desenvolupat, tant en llengua valenciana com a castellana; si bé, també pot succeir que en el transcurs d'alguns mesos varien algunes adreces degut a l'evolució i canvi constant intrínsec a Internet, mostrant un error de càrrega el nostre programa navegador. 

·    En segon lloc, que els docents de la nostra Comunitat que estan impartint classe de Ciències de la Naturalesa en el 1er Cicle de Secundària, tinguen un referent de com ha resultat l'experiència d'aplicar a l'aula algunes de les adreces Web reflectides en el catàleg, a través de què alumnes que cursen el primer cicle d'E.S.O. Al Col·legi Públic “Benalua” d'Alacant, han aprés Ciències de la Naturalesa d'una forma amena i motivadora.  

El professorat de Ciències amb inquietuds en la utilització d'Internet amb els seus alumnes, que encara no s'ha decidit a fer-ho, va a trobar una gran ajuda amb el Catàleg d'adreces Web (que s'adjunta en disquet), fruit d'aquest projecte d'investigació; ja que en el moment de programar les seues classes coneix, quins objectius i continguts desitja aconseguir o reforçar amb una determinada pàgina Web. 

    

horizontal rule

Amunt Següent

Para comentarios y sugerencias:

Enviar e-mail a l'autor.

Copyright.

Alfonso Martínez Miguel

Resolución aconsejada: 800x600
16 bits de colores.