CATÀLEG D'ADRECES WEB DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA PER A 1r CICLE D'E.S.O.
Alfonso Martínez Miguel

horizontal rule

 


 
          ÍNDEX
Albert Einstein. Albert Einstein.
Alejandro Graham Bell. Alejandro Graham Bell.
Alfred Nobel. Alfred Nobel.
Circuits elèctrics. Conceptes bàsics. Circuits elèctrics. Conceptes bàsics.
Conservació d'energia Conservació d'energia
Dispersió de la llum a través d'un prisma de vidre. Dispersió de la llum a través d'un prisma de vidre.
Els perquès de la Ciència: Què produïx un tro?. Els perquès de la Ciència: Què produïx un tro?.
Energies renovables. Energies renovables.
Errors en les mesures.

Errors en les mesures.

És possible pesar un globus d'heli? És possible pesar un globus d'heli?
Esquema General de l'energia. Esquema General de l'energia.
Experiències senzilles. Experiències senzilles.
Experiments: El Ludión o Diable de Descartes. Experiments: El Ludión o Diable de Descartes.
Experiments: El mar d'aire. Experiments: El mar d'aire.
Experiments: Flota o s'afona? Experiments: Flota o s'afona?
Experiments: Una moneda que desapareix. Experiments: Una moneda que desapareix.
Introducció a la Física. Introducció a la Física.
La sonda espacial Mars Climate s'estavella a Marte. Són importants les unitats de mesura? La sonda espacial Mars Climate s'estavella a Marte. Són importants les unitats de mesura?
Les Lleis de Newton. Lleis de Newton, Les.
La matèria que ens rodeja. Matèria que ens rodeja, La.
Moviment rectilini. Moviment rectilini.
Moviment relatiu: Velocitat constant. Moviment relatiu: Velocitat constant.
El parallamps. Parallamps, El.
Pressió. Pressió.
Quant pesa l'atmosfera? Quant pesa l'atmosfera?
Qüestions i problemes. Qüestions i problemes.
Quina pesa més una tona de ferro o una tona de fusta? Quina pesa més una tona de ferro o una tona de fusta?
Sistema Internacional d'unitats. Sistema Internacional d'unitats.
Sopa de lletres de científics físics famosos. Sopa de lletres de científics físics famosos.
Un procés molt corrent: Mesurar. Un procés molt corrent: Mesurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Física

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTOL

 

 

Les lleis de Newton.

 

 

 

 

 

 

AUTOR

 

 

Generalitat de Catalunya.

 

 

 

 

 

 

ADREÇA WEB

 

 

http://www.xtec.es/~acosiall/lluna11e.html

 

 

 

 

 

 

LLENGUA

 

 

Català/Valencià.

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS (O)

 

 

O.1

O-1. Comprendre i expressa missatges científics per mitjà de l’ús del llenguatge oral i escrit amb propietat i, també, altres sistemes de notació i representació quan siga necessari..

 

 

O.2

O-4. Participar en la planificació i en la realització en equip d’activitats científiques , tot valorar les aportacions pròpies i dels altres d’acord amb els objectius establerts i, també, mostrant una actitud flexible i de col·laboració que els faça assumir responsabilitats en el desenvolupament de les tasques.

 

 

O.ESPECÍFIC1

Enunciar, de forma clara i senzilla, les Tres Lleis de Newton.

 

 

O.ESPECÍFIC2

Fer interessant la física als nostres alumnes

 

 

O.ESPECÍFIC3

Aprendre, mitjançant la realització d'experiències

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS CONCEPTUALS (C.C.)

 

 

C.C.1

C-12.4.  Les forces (*) Principis de la dinàmica (*).

 

 

C.C.2

C-12.6.  Identificació de les forces que intervenen en situacions senzilles de la vida quotidiana.

 

 

C.C.ESPECÍFIC1

Lleis de Newton

 

 

C.C.ESPECÍFIC2

Amb la màgia també s'estudia la ciència

 

 

C.C.ESPECÍFIC3

Posar exemples pràctics de cadascuna de les tres lleis de Newton

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS PROCEDIMENTALS (C.P.)

 

 

C.P.1

C-12.5.  Utilització de tècniques de resolució de problemes per a abordar els que fan  referència a moviments i forces.

 

 

C.P.2

C-1.9. Utilització correcta del llenguatge tècnic i coneixement dels sinònims que per a aquests tecnicismes s'utilitzen en la vida quotidiana.

 

 

C.P.ESPECÍFIC1

Disseny d'una maqueta per la comprovació d'alguna Llei de Newton

 

 

C.P.ESPECÍFIC2

Aprendre exemples de la vida reial, on s'aplica alguna Llei de Newton

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS ACTITUDINALS (C.A.)

 

 

C.A.1

C-12.2.  Disseny i  realització d'experiències per a l'anàlisi  dels diferents moviments on es prenguen les dades, es tabulen, es representen i s'obtinguen conclusions.

 

 

C.A.2

C-12.10.  El Sistema Solar. L’univers.

 

 

C.A.ESPECÍFIC1

Les experiències i experiments ens ajuden a entendre la Ciència

 

 

C.A.ESPECÍFIC2

Fer ciència es divertit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

Anar al principi d'aquesta pàgina.

 

Anterior Física Següent

Per a comentaris i suggeriments:

Enviar e-mail a l'autor.

Copyright. Alfonso Martínez Miguel

Resolució aconsellada: 800x600
16 bits de colors.