CATÀLEG D'ADRECES WEB DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA PER A 1r CICLE D'E.S.O.
Alfonso Martínez Miguel

horizontal rule

 


 
          ÍNDEX
Albert Einstein. Albert Einstein.
Alejandro Graham Bell. Alejandro Graham Bell.
Alfred Nobel. Alfred Nobel.
Circuits elèctrics. Conceptes bàsics. Circuits elèctrics. Conceptes bàsics.
Conservació d'energia Conservació d'energia
Dispersió de la llum a través d'un prisma de vidre. Dispersió de la llum a través d'un prisma de vidre.
Els perquès de la Ciència: Què produïx un tro?. Els perquès de la Ciència: Què produïx un tro?.
Energies renovables. Energies renovables.
Errors en les mesures.

Errors en les mesures.

És possible pesar un globus d'heli? És possible pesar un globus d'heli?
Esquema General de l'energia. Esquema General de l'energia.
Experiències senzilles. Experiències senzilles.
Experiments: El Ludión o Diable de Descartes. Experiments: El Ludión o Diable de Descartes.
Experiments: El mar d'aire. Experiments: El mar d'aire.
Experiments: Flota o s'afona? Experiments: Flota o s'afona?
Experiments: Una moneda que desapareix. Experiments: Una moneda que desapareix.
Introducció a la Física. Introducció a la Física.
La sonda espacial Mars Climate s'estavella a Marte. Són importants les unitats de mesura? La sonda espacial Mars Climate s'estavella a Marte. Són importants les unitats de mesura?
Les Lleis de Newton. Lleis de Newton, Les.
La matèria que ens rodeja. Matèria que ens rodeja, La.
Moviment rectilini. Moviment rectilini.
Moviment relatiu: Velocitat constant. Moviment relatiu: Velocitat constant.
El parallamps. Parallamps, El.
Pressió. Pressió.
Quant pesa l'atmosfera? Quant pesa l'atmosfera?
Qüestions i problemes. Qüestions i problemes.
Quina pesa més una tona de ferro o una tona de fusta? Quina pesa més una tona de ferro o una tona de fusta?
Sistema Internacional d'unitats. Sistema Internacional d'unitats.
Sopa de lletres de científics físics famosos. Sopa de lletres de científics físics famosos.
Un procés molt corrent: Mesurar. Un procés molt corrent: Mesurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Física

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTOL

 

 

Energies renovables.

 

 

 

 

 

 

AUTOR

 

 

Jarabo Friedrich, Francisco y dos autores más.

 

 

 

 

 

 

ADREÇA WEB

 

 

http://nti.educa.rcanaria.es/blas_cabrera/TER/trenovab.htm

 

 

 

 

 

 

LLENGUA

 

 

Castellà.

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS (O)

 

 

O.1

O-2. Aplicar els conjunts bàsics de les ciències de la natura per a elaborar una interpretació científica dels principals fenòmens naturals i, també, per analitzar i valorar alguns desenvolupaments i aplicacions tecnològics de rellevància especial..

 

 

O.2

O-4. Participar en la planificació i en la realització en equip d’activitats científiques , tot valorar les aportacions pròpies i dels altres d’acord amb els objectius establerts i, també, mostrant una actitud flexible i de col·laboració que els faça assumir responsabilitats en el desenvolupament de les tasques.

 

 

O.ESPECÍFIC1

Aprendre els tipus d'energia que es consideren renovables.

 

 

O.ESPECÍFIC2

Conéixer les principals característiques de les energies renovables.

 

 

O.ESPECÍFIC3

Descriure la situació energètica d'Espanya en quant a recursos energètics renovables i no renovables.

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS CONCEPTUALS (C.C.)

 

 

C.C.1

C-5.1. Concepte qualitatiu d’energia. Tipus d’energia. Anàlisi de situacions de la vida quotidiana en les quals es  produesquen transformacions  i intercanvis d’energia ,tot identificant els  diferents  tipus.

 

 

C.C.2

C-5.2. (*) Transferència d’energia d’uns sistemes a uns altres: treball i calor(*).Rapidesa en la transferència d’energia: potència. Rendiment.Anàlisi d’alguns aparells i màquines d’ús quotidià, tot comparnt el seu consum i el seu rendiment.

 

 

C.C.ESPECÍFIC1

Tipus d'energies renovables.

 

 

C.C.ESPECÍFIC2

Principals característiques de l'energia solar, eòlica, biomasa, geotèrmica, hidràulica i marina.

 

 

C.C.ESPECÍFIC3

La situació energètica d'Espanya: recursos energètics renovables i no renovables.

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS PROCEDIMENTALS (C.P.)

 

 

C.P.1

C-1.1. Expressió clara de les expectatives davant de situacions quotidianes, tant pel que fa a l’àmbit públic com al privat, i  interpretació de les “dades” que aquestes  situacions els  proporcionen.

 

 

C.P.2

C-1.10. Desenvolupament quantitatiu de les idees i dels conceptes qualitatius.

 

 

C.P.ESPECÍFIC1

Interpretació de taules amb dades energètiques.

 

 

C.P.ESPECÍFIC2

La problemàtica de l'energia en la societat actual.

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS ACTITUDINALS (C.A.)

 

 

C.A.1

C-5.5. Els problemes energètics en la societat actual. Valoració de l’energia  en les activitats quotidianes i la seua repercussió sobre la qualitat de la vida i el desenvolupament econòmic. Presa consciència de la limitació dels recursos energètics.

 

 

C.A.2

C-2.10. Disposició a col·laborar amb els altres.

 

 

C.A.ESPECÍFIC1

L'energia, base de la civilització actual.

 

 

C.A.ESPECÍFIC2

Necessitat d'utilitzar cada vegada més les energies renovables, per a evitar la contaminació del medi ambient.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

Anar al principi d'aquesta pàgina.

 

Anterior Física Següent

Per a comentaris i suggeriments:

Enviar e-mail a l'autor.

Copyright. Alfonso Martínez Miguel

Resolució aconsellada: 800x600
16 bits de colors.