CATÀLEG D'ADRECES WEB DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA PER A 1r CICLE D'E.S.O.
Alfonso Martínez Miguel

horizontal rule

 


 
          ÍNDEX
Albert Einstein. Albert Einstein.
Alejandro Graham Bell. Alejandro Graham Bell.
Alfred Nobel. Alfred Nobel.
Circuits elèctrics. Conceptes bàsics. Circuits elèctrics. Conceptes bàsics.
Conservació d'energia Conservació d'energia
Dispersió de la llum a través d'un prisma de vidre. Dispersió de la llum a través d'un prisma de vidre.
Els perquès de la Ciència: Què produïx un tro?. Els perquès de la Ciència: Què produïx un tro?.
Energies renovables. Energies renovables.
Errors en les mesures.

Errors en les mesures.

És possible pesar un globus d'heli? És possible pesar un globus d'heli?
Esquema General de l'energia. Esquema General de l'energia.
Experiències senzilles. Experiències senzilles.
Experiments: El Ludión o Diable de Descartes. Experiments: El Ludión o Diable de Descartes.
Experiments: El mar d'aire. Experiments: El mar d'aire.
Experiments: Flota o s'afona? Experiments: Flota o s'afona?
Experiments: Una moneda que desapareix. Experiments: Una moneda que desapareix.
Introducció a la Física. Introducció a la Física.
La sonda espacial Mars Climate s'estavella a Marte. Són importants les unitats de mesura? La sonda espacial Mars Climate s'estavella a Marte. Són importants les unitats de mesura?
Les Lleis de Newton. Lleis de Newton, Les.
La matèria que ens rodeja. Matèria que ens rodeja, La.
Moviment rectilini. Moviment rectilini.
Moviment relatiu: Velocitat constant. Moviment relatiu: Velocitat constant.
El parallamps. Parallamps, El.
Pressió. Pressió.
Quant pesa l'atmosfera? Quant pesa l'atmosfera?
Qüestions i problemes. Qüestions i problemes.
Quina pesa més una tona de ferro o una tona de fusta? Quina pesa més una tona de ferro o una tona de fusta?
Sistema Internacional d'unitats. Sistema Internacional d'unitats.
Sopa de lletres de científics físics famosos. Sopa de lletres de científics físics famosos.
Un procés molt corrent: Mesurar. Un procés molt corrent: Mesurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Física

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTOL

 

 

Alejandro Graham Bell.

 

 

 

 

 

 

AUTOR

 

 

Sense identificar.

 

 

 

 

 

 

ADREÇA WEB

 

 

http://www.icarito.cl/enc_virtual/archivo/web/seman13/personaj.html

 

 

 

 

 

 

LLENGUA

 

 

Castellà.

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS (O)

 

 

O.1

O-1. Comprendre i expressa missatges científics per mitjà de l’ús del llenguatge oral i escrit amb propietat i, també, altres sistemes de notació i representació quan siga necessari..

 

 

O.2

O-9. Valorar el coneixement científic com un procés de construcció lligat a les característiques i a les necessitats de la societat en cada moment històric i sotmès a evolució i a revisió contínua.

 

 

O.ESPECÍFIC1

Conèixer la biografia d'un extraordinari científic

 

 

O.ESPECÍFIC2

Entendre el model de treball utilitzat anomenat "mètode científic", com el procediment més adequat per "fer ciència"

 

 

O.ESPECÍFIC3

Valorar com gràcies a l'esforç de Graham Bell, la ciència avançà considerablement.

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS CONCEPTUALS (C.C.)

 

 

C.C.1

C-2.5. Avanç experimentat en algun camp concret (medicina, agricultura, materials, comunicació, indústria, obres d'enginyeria …) , i algun dels problemes que han sorgit amb aquests avanços (contaminació, residus, escalfament de l'atmosfera, forat en la capa d'ozó … ).

 

 

C.C.2

C-2.4. Aplicacions pràctiques d'algunes idees i d'algunes teories científiques, el desenvolupament tecnològic al qual s'ha arribat i la seua incidència en la vida quotidiana; per exemple: anàlisi del funcionament d'objectes, d'instruments o processos basats en idees científiques.

 

 

C.C.ESPECÍFIC1

Conèixer les teories o invents que han fet famós a Graham Bell.

 

 

C.C.ESPECÍFIC2

Resumir la millor aportació de Graham Bell a la Ciència

 

 

C.C.ESPECÍFIC3

 

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS PROCEDIMENTALS (C.P.)

 

 

C.P.1

C-2.7. Existència de discrepàncies entre els científics sobre algun problema actual; com ara: la fusió freda, la predicció de terratrèmols.

 

 

C.P.2

C-2.9. Disposició a la consideració i valoració d'arguments diferents dels propis.

 

 

C.P.ESPECÍFIC1

Descriure la manera en que treballà  aquest famós científic

 

 

C.P.ESPECÍFIC2

Realitzar una proposta, per equips, de fases que hauria que seguir al "mètode  científic" des de  la observació del fenomen,  fins la verificació de la Llei.

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS ACTITUDINALS (C.A.)

 

 

C.A.1

C-2.8. Comprensió que la manera en què es produeixen i s'accepten els coneixements en les ciències és diferent de la de la vida quotidiana.

 

 

C.A.2

C-2.11. Actitud de curiositat, de perseverança i de disposició a l'anàlisi reflexiva.

 

 

C.A.ESPECÍFIC1

Valorar el gran esforç que deuen fer els  científics per investigar, moltes vegades amb gran dedicació de temps i escassos recursos materials.

 

 

C.A.ESPECÍFIC2

Estar convençuts de que per a que la ciència avanç,  es necessiten científics que investiguen, encara que moltes  vegades no es facen famosos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

Anar al principi d'aquesta pàgina.

 

Anterior Física Següent

Per a comentaris i suggeriments:

Enviar e-mail a l'autor.

Copyright. Alfonso Martínez Miguel

Resolució aconsellada: 800x600
16 bits de colors.