CATÀLEG D'ADRECES WEB DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA PER A 1r CICLE D'E.S.O.
Alfonso Martínez Miguel

horizontal rule

 


 
          ÍNDEX
Albert Einstein. Albert Einstein.
Alejandro Graham Bell. Alejandro Graham Bell.
Alfred Nobel. Alfred Nobel.
Circuits elèctrics. Conceptes bàsics. Circuits elèctrics. Conceptes bàsics.
Conservació d'energia Conservació d'energia
Dispersió de la llum a través d'un prisma de vidre. Dispersió de la llum a través d'un prisma de vidre.
Els perquès de la Ciència: Què produïx un tro?. Els perquès de la Ciència: Què produïx un tro?.
Energies renovables. Energies renovables.
Errors en les mesures.

Errors en les mesures.

És possible pesar un globus d'heli? És possible pesar un globus d'heli?
Esquema General de l'energia. Esquema General de l'energia.
Experiències senzilles. Experiències senzilles.
Experiments: El Ludión o Diable de Descartes. Experiments: El Ludión o Diable de Descartes.
Experiments: El mar d'aire. Experiments: El mar d'aire.
Experiments: Flota o s'afona? Experiments: Flota o s'afona?
Experiments: Una moneda que desapareix. Experiments: Una moneda que desapareix.
Introducció a la Física. Introducció a la Física.
La sonda espacial Mars Climate s'estavella a Marte. Són importants les unitats de mesura? La sonda espacial Mars Climate s'estavella a Marte. Són importants les unitats de mesura?
Les Lleis de Newton. Lleis de Newton, Les.
La matèria que ens rodeja. Matèria que ens rodeja, La.
Moviment rectilini. Moviment rectilini.
Moviment relatiu: Velocitat constant. Moviment relatiu: Velocitat constant.
El parallamps. Parallamps, El.
Pressió. Pressió.
Quant pesa l'atmosfera? Quant pesa l'atmosfera?
Qüestions i problemes. Qüestions i problemes.
Quina pesa més una tona de ferro o una tona de fusta? Quina pesa més una tona de ferro o una tona de fusta?
Sistema Internacional d'unitats. Sistema Internacional d'unitats.
Sopa de lletres de científics físics famosos. Sopa de lletres de científics físics famosos.
Un procés molt corrent: Mesurar. Un procés molt corrent: Mesurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Física

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTOL

 

 

Circuits elèctrics. Conceptes bàsics.

 

 

 

 

 

 

AUTOR

 

 

Sense identificar.

 

 

 

 

 

 

ADREÇA WEB

 

 

http://roble.pntic.mec.es/~csoto/circuito.htm

 

 

 

 

 

 

LLENGUA

 

 

Castellà.

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS (O)

 

 

O.1

O-2. Aplicar els conjunts bàsics de les ciències de la natura per a elaborar una interpretació científica dels principals fenòmens naturals i, també, per analitzar i valorar alguns desenvolupaments i aplicacions tecnològics de rellevància especial..

 

 

O.2

O-3. Aplicar estratègies personals coherents amb els procediments de la ciència en la resolució de problemes: identificació del problema, formulació hipòtesis, planificació i realització d’activitats per a contrastar-les, sistematització i anàlisi dels resultats i comunicació d’aquests .

 

 

O.ESPECÍFIC1

Aprendre els conceptes físics de conductor elèctric, corrent elèctric, intensitat elèctrica, generador de corrent i circuit de corrent continu.

 

 

O.ESPECÍFIC2

Comprendre la idea de resistència elèctrica: Llei d'Ohm.

 

 

O.ESPECÍFIC3

Entendre l'efecte calorífic de l'electricitat.

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS CONCEPTUALS (C.C.)

 

 

C.C.1

C-11.2. Forces elèctriques. Energia potencial elèctrica. Corrent elèctric: circuit elemental de corrent continu. Llei d’Ohm.

 

 

C.C.2

C-11.4. Disseny, construcció, representació gràfica i interpretació de circuits elèctrics senzills de corrent continu, i també utilització adequada d’instruments de mesura en circuits elèctrics elementals.

 

 

C.C.ESPECÍFIC1

Conductor i corrent elèctric. Generador de corrent.

 

 

C.C.ESPECÍFIC2

Intensitat i resistència elèctriques. Llei d'Ohm.

 

 

C.C.ESPECÍFIC3

Circuits de corrent continu i efectes del corrent.

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS PROCEDIMENTALS (C.P.)

 

 

C.P.1

C-1.2. Expressió verbal  o gràfica ( mitjançant  dibuixos, diagrames, gràfics, etc.) del desenvolupament i resultat de les activitats realitzades.

 

 

C.P.2

C-1.9. Utilització correcta del llenguatge tècnic i coneixement dels sinònims que per a aquests tecnicismes s'utilitzen en la vida quotidiana.

 

 

C.P.ESPECÍFIC1

Les fórmules físiques són una forma d'expressar la relació entre les magnituds que intervenen en un determinat fenomen físic.

 

 

C.P.ESPECÍFIC2

Interpretació de senzills circuits elèctrics.

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS ACTITUDINALS (C.A.)

 

 

C.A.1

C-11.7. Reconeixement de la importància de l’electricitat per a la qualitat de vida i el desenvolupament industrial i tecnològic.

 

 

C.A.2

C-2.11. Actitud de curiositat, de perseverança i de disposició a l'anàlisi reflexiva.

 

 

C.A.ESPECÍFIC1

Importància de l'electricitat en la societat que ens rodeja, com seria la vida sense ella?

 

 

C.A.ESPECÍFIC2

Moltes unitats tenen el nom de científics que les van investigar, com a reconeixement a la seua persona i agraïment a la seua labor científica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

Anar al principi d'aquesta pàgina.

 

Anterior Física Següent

Per a comentaris i suggeriments:

Enviar e-mail a l'autor.

Copyright. Alfonso Martínez Miguel

Resolució aconsellada: 800x600
16 bits de colors.