CATÀLEG D'ADRECES WEB DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA PER A 1r CICLE D'E.S.O.
Alfonso Martínez Miguel

horizontal rule

 


 
          ÍNDEX
Albert Einstein. Albert Einstein.
Alejandro Graham Bell. Alejandro Graham Bell.
Alfred Nobel. Alfred Nobel.
Circuits elèctrics. Conceptes bàsics. Circuits elèctrics. Conceptes bàsics.
Conservació d'energia Conservació d'energia
Dispersió de la llum a través d'un prisma de vidre. Dispersió de la llum a través d'un prisma de vidre.
Els perquès de la Ciència: Què produïx un tro?. Els perquès de la Ciència: Què produïx un tro?.
Energies renovables. Energies renovables.
Errors en les mesures.

Errors en les mesures.

És possible pesar un globus d'heli? És possible pesar un globus d'heli?
Esquema General de l'energia. Esquema General de l'energia.
Experiències senzilles. Experiències senzilles.
Experiments: El Ludión o Diable de Descartes. Experiments: El Ludión o Diable de Descartes.
Experiments: El mar d'aire. Experiments: El mar d'aire.
Experiments: Flota o s'afona? Experiments: Flota o s'afona?
Experiments: Una moneda que desapareix. Experiments: Una moneda que desapareix.
Introducció a la Física. Introducció a la Física.
La sonda espacial Mars Climate s'estavella a Marte. Són importants les unitats de mesura? La sonda espacial Mars Climate s'estavella a Marte. Són importants les unitats de mesura?
Les Lleis de Newton. Lleis de Newton, Les.
La matèria que ens rodeja. Matèria que ens rodeja, La.
Moviment rectilini. Moviment rectilini.
Moviment relatiu: Velocitat constant. Moviment relatiu: Velocitat constant.
El parallamps. Parallamps, El.
Pressió. Pressió.
Quant pesa l'atmosfera? Quant pesa l'atmosfera?
Qüestions i problemes. Qüestions i problemes.
Quina pesa més una tona de ferro o una tona de fusta? Quina pesa més una tona de ferro o una tona de fusta?
Sistema Internacional d'unitats. Sistema Internacional d'unitats.
Sopa de lletres de científics físics famosos. Sopa de lletres de científics físics famosos.
Un procés molt corrent: Mesurar. Un procés molt corrent: Mesurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Física

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTOL

 

 

Conservació d'energia

 

 

 

 

 

 

AUTOR

 

 

Programas Santa Clara, S.A.

 

 

 

 

 

 

ADREÇA WEB

 

 

http://www.CONTINGUTS.com/fisica/energ-nueva/index.html

 

 

 

 

 

 

LLENGUA

 

 

Castellà.

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS (O)

 

 

O.1

O-2. Aplicar els conjunts bàsics de les ciències de la natura per a elaborar una interpretació científica dels principals fenòmens naturals i, també, per analitzar i valorar alguns desenvolupaments i aplicacions tecnològics de rellevància especial..

 

 

O.2

O-4. Participar en la planificació i en la realització en equip d’activitats científiques , tot valorar les aportacions pròpies i dels altres d’acord amb els objectius establerts i, també, mostrant una actitud flexible i de col·laboració que els faça assumir responsabilitats en el desenvolupament de les tasques.

 

 

O.ESPECÍFIC1

Conéixer els passos que va donar Dewar per a inventar un aparell aïllant, on poder realitzar els seus experiments: els termos.

 

 

O.ESPECÍFIC2

Aprendre les tres formes més importants de transmissió de la calor: convecció, conducció i radiació.

 

 

O.ESPECÍFIC3

 

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS CONCEPTUALS (C.C.)

 

 

C.C.1

C-5.4. (*) Principi de  conservació de l’energia (*) .La seua degradació .Canvis en els sistemes i energia associada .Anàlisi i  interpretació de diverses transformacions energètiques en què es  manifesta la seua conservació i la seua  degradació.

 

 

C.C.2

C-5.3. Calor, temperatura i canvi d’estat.

 

 

C.C.ESPECÍFIC1

Experiment Dewar per a fabricar uns termos.

 

 

C.C.ESPECÍFIC2

Transmissió de la calor per convecció, conducció (transmissió en el web) i radiació.

 

 

C.C.ESPECÍFIC3

 

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS PROCEDIMENTALS (C.P.)

 

 

C.P.1

C-1.6. Planificació d’activitats per a contrastar hipòtesis (control de variables).

 

 

C.P.2

C-1.5. Formulació hipòtesis i de la seua contrastació. 

 

 

C.P.ESPECÍFIC1

Estudi del procediment que va seguir Dewar per a inventar els termos.

 

 

C.P.ESPECÍFIC2

 

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS ACTITUDINALS (C.A.)

 

 

C.A.1

C-5.5. Els problemes energètics en la societat actual. Valoració de l’energia  en les activitats quotidianes i la seua repercussió sobre la qualitat de la vida i el desenvolupament econòmic. Presa consciència de la limitació dels recursos energètics.

 

 

C.A.2

C-2.11. Actitud de curiositat, de perseverança i de disposició a l'anàlisi reflexiva.

 

 

C.A.ESPECÍFIC1

Mitjançant les experiències científiques redescobrim la Ciència.

 

 

C.A.ESPECÍFIC2

Valoració positiva dels homes i dones de ciència.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

Anar al principi d'aquesta pàgina.

 

Anterior Física Següent

Per a comentaris i suggeriments:

Enviar e-mail a l'autor.

Copyright. Alfonso Martínez Miguel

Resolució aconsellada: 800x600
16 bits de colors.