CATÀLEG D'ADRECES WEB DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA PER A 1r CICLE D'E.S.O.
Alfonso Martínez Miguel

horizontal rule

 


 
          ÍNDEX
Albert Einstein. Albert Einstein.
Alejandro Graham Bell. Alejandro Graham Bell.
Alfred Nobel. Alfred Nobel.
Circuits elèctrics. Conceptes bàsics. Circuits elèctrics. Conceptes bàsics.
Conservació d'energia Conservació d'energia
Dispersió de la llum a través d'un prisma de vidre. Dispersió de la llum a través d'un prisma de vidre.
Els perquès de la Ciència: Què produïx un tro?. Els perquès de la Ciència: Què produïx un tro?.
Energies renovables. Energies renovables.
Errors en les mesures.

Errors en les mesures.

És possible pesar un globus d'heli? És possible pesar un globus d'heli?
Esquema General de l'energia. Esquema General de l'energia.
Experiències senzilles. Experiències senzilles.
Experiments: El Ludión o Diable de Descartes. Experiments: El Ludión o Diable de Descartes.
Experiments: El mar d'aire. Experiments: El mar d'aire.
Experiments: Flota o s'afona? Experiments: Flota o s'afona?
Experiments: Una moneda que desapareix. Experiments: Una moneda que desapareix.
Introducció a la Física. Introducció a la Física.
La sonda espacial Mars Climate s'estavella a Marte. Són importants les unitats de mesura? La sonda espacial Mars Climate s'estavella a Marte. Són importants les unitats de mesura?
Les Lleis de Newton. Lleis de Newton, Les.
La matèria que ens rodeja. Matèria que ens rodeja, La.
Moviment rectilini. Moviment rectilini.
Moviment relatiu: Velocitat constant. Moviment relatiu: Velocitat constant.
El parallamps. Parallamps, El.
Pressió. Pressió.
Quant pesa l'atmosfera? Quant pesa l'atmosfera?
Qüestions i problemes. Qüestions i problemes.
Quina pesa més una tona de ferro o una tona de fusta? Quina pesa més una tona de ferro o una tona de fusta?
Sistema Internacional d'unitats. Sistema Internacional d'unitats.
Sopa de lletres de científics físics famosos. Sopa de lletres de científics físics famosos.
Un procés molt corrent: Mesurar. Un procés molt corrent: Mesurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Física

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTOL

 

 

Dispersió de la llum a través d'un prisma de vidre.

 

 

 

 

 

 

AUTOR

 

 

Kiselev, S. y Yanovsky-Kiselev, Tanya.

 

 

 

 

 

 

ADREÇA WEB

 

 

http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Ind-tema.htm

 

 

 

 

 

 

LLENGUA

 

 

Castellà.

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS (O)

 

 

O.1

O-2. Aplicar els conjunts bàsics de les ciències de la natura per a elaborar una interpretació científica dels principals fenòmens naturals i, també, per analitzar i valorar alguns desenvolupaments i aplicacions tecnològics de rellevància especial..

 

 

O.2

O-4. Participar en la planificació i en la realització en equip d’activitats científiques , tot valorar les aportacions pròpies i dels altres d’acord amb els objectius establerts i, també, mostrant una actitud flexible i de col·laboració que els faça assumir responsabilitats en el desenvolupament de les tasques.

 

 

O.ESPECÍFIC1

Estudiar la simulació de la dispersió de la llum.

 

 

O.ESPECÍFIC2

Experimentar canviant l'angle d'incidència sobre el prisma.

 

 

O.ESPECÍFIC3

 

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS CONCEPTUALS (C.C.)

 

 

C.C.1

C-5.6. Propagació d’energia sense transport de massa. Estudi de la llum. Una aproximació al so.

 

 

C.C.2

 

 

 

C.C.ESPECÍFIC1

Dispersió de la llum a través d'un prisma òptic.

 

 

C.C.ESPECÍFIC2

 

 

 

C.C.ESPECÍFIC3

 

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS PROCEDIMENTALS (C.P.)

 

 

C.P.1

C-1.3. Planificació i realització d’observacions, classificacions,  etc. com  a resposta  als problemes plantejats.

 

 

C.P.2

C-1.1. Expressió clara de les expectatives davant de situacions quotidianes, tant pel que fa a l’àmbit públic com al privat, i  interpretació de les “dades” que aquestes  situacions els  proporcionen.

 

 

C.P.ESPECÍFIC1

Experimentació sobre la dispersió d'un raig de llum blanca, a l'incidir en un  prisma òptic.

 

 

C.P.ESPECÍFIC2

Extracció de conclusions de l'experiència realitzada.

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS ACTITUDINALS (C.A.)

 

 

C.A.1

C-2.2. Idees o teories que es mantingueren en determinades èpoques, les causes del seu manteniment o del seu abandó i les idees o teories que les substituïren; per exemple: el model geocèntric, el model atòmic de Dalton, la teoria de la generació espontània.

 

 

C.A.2

C-2.4. Aplicacions pràctiques d'algunes idees i d'algunes teories científiques, el desenvolupament tecnològic al qual s'ha arribat i la seua incidència en la vida quotidiana; per exemple: anàlisi del funcionament d'objectes, d'instruments o processos basats en idees científiques.

 

 

C.A.ESPECÍFIC1

Valorar adequadament l'experimentació mitjançant l'ordinador, que mai no pot substituir procedimentalment al laboratori.

 

 

C.A.ESPECÍFIC2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

Anar al principi d'aquesta pàgina.

 

Anterior Física Següent

Per a comentaris i suggeriments:

Enviar e-mail a l'autor.

Copyright. Alfonso Martínez Miguel

Resolució aconsellada: 800x600
16 bits de colors.